Вінницький Національний Медичний Університет імені М.І. Пирогова

Кафедра гістології